Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie na TAK z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu!

Tym wydarzeniem chcemy budować akceptację – zapobiegać wykluczeniu społecznemu, zwrócić uwagę na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum.

3 kwietnia ubierzmy się w element odzieży koloru niebieskiego (liczy się każdy akcent) i pokażmy naszą solidarność z autystami.

Wspierajmy się wzajemnie!