Przeżywany obecnie Rok wiary pobudził do tego, aby temat wiodący rekolekcji WIARA CZYNI CUDA skłonił do refleksji nad wiarą.

Każda grupa wiekowa miała inną możliwość zatrzymania się – zastanowienia się i odkrycia tajemnicy wiary w odniesieniu do własnego życia. W grupach młodszych klas były to film i prace plastyczne, natomiast w klasach starszych praktyczne rozważanie Składu Apostolskiego pozostawiło rysunkowy ślad.

Najważniejszy moment rekolekcji, to spotkania w kościele, gdzie nauki wygłaszał ks. Krzysztof Husak. Bogate w treści słowa poparte doświadczeniem życiowym głęboko zapadły w pamięci i pobudziły do refleksji.

Centralnym punktem była msza święta, którą każdy po odbytej spowiedzi świętej mógł przeżyć w pełnym zjednoczeniu z Chrystusem.