Dnia 24 Kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Michorzewie odbył się Apel na temat "Alkoholowi mówię stop”. Apel został zorganizowany przez pedagoga szkolnego Macieja Kwiatka. Podzielony był na prezentację multimedialną, scenkę profilaktyczną oraz wiersze profilaktyczne przedstawione przez uczniów.

W przedstawieniu udział wzięły dzieci z klasy piątej oraz szóstej. Cieszył się on dużym zainteresowaniem oglądających uczniów, oraz nauczycieli. Celem tej prezentacji było uświadomienie młodzieży szkolnej jakie poważne skutki niesie za sobą spożywanie alkoholu. Odbiorcami tego Apelu były dzieci z klasy 4 – 6.