Drukuj

Regulacje wewnętrzne organizacji pracy szkoły

1. Polityka bezpieczeństwa internetowego.
2. Program wspierania ucznia najmłodszego w związku z obniżeniem wieku szkolnego.
3. Szkolny program pracy z uczniem mającym trudności w nauce.


 

STATUT SZKOŁYPobierz statut w formacie PDF


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


Program doradztwa zawodowego


Procedury wydawania opinii