Budynek starej szkoły

Pierwsze zapisy na temat szkoły w Michorzewie, dotyczą roku 1874. Właśnie tym rokiem rozpoczyna się kronika Szkoły Katolickiej w Michorzewie. Zapisy w kronice prowadził miejscowy nauczyciel w języku niemieckim aż po rok 1918, do odzyskania przez Polskę niepodległości. Serce rosło Polakom, bo wreszcie po 123 latach niewoli, polski pacierz, polska mowa, polski śpiew rozbrzmiewały w szkole.
Kryzys gospodarczy, chaos polityczny, brak "siły nauczycielskiej", również uwidaczniał się w życiu Michorzewa (świadczą o tym zapiski miejscowego nauczyciela). Roku szkolnego 1939/40, nie rozpoczęto z powodu wybuchu wojny między Niemcami a Polską. Wojska niemieckie po wkroczeniu do wioski, zaczęły niszczyć polskie książki i pomoce naukowe. Wkrótce gestapo kuślińskie aresztowało miejscowego księdza - ks. Bogdana Wąsowicza i nauczycielkę - p. Halinę Smolińską. Obydwoje zostali wywiezieni do Poznania, a stamtąd do obozów koncentracyjnych, które udało im się przeżyć. Podczas wojny, dzieci 12, 13, 14 letnie musiały chodzić do pracy, uczyły się tylko w miesiącach zimowych i to w Trzciance, gdyż w Michorzewie była tylko szkoła dla Niemców.


Pierwsza pracownia komputerowa

Dnia 25 stycznia 1945 r. armia radziecka wyzwoliła Michorzewo. Od 1 marca 1945 roku, zaczęła działać polska placówka w liczbie 4 oddziałów (102 uczniów), zorganizowano także kursy dla dorosłych. W okresie Polski Ludowej, kronika była ilustracją przemian zachodzących w naszym kraju jak i w miejscowym środowisku. Już wtedy borykano się z małą liczbą pomieszczeń klasowych (adoptowano nawet mieszkanie nauczycielskie na sale lekcyjne) oraz kwalifikowaną kadrę nauczycielską. W pierwszej połowie lat 80-tych, zaczęto myśleć o nowej szkole. Mimo różnych kłopotów, łącznie z wielokrotnymi zmianami terminów oddania nowej szkoły do użytku, udało się jeszcze w dotychczasowej placówce, zorganizować pierwszą pracownię komputerową oraz zakupić kserokopiarkę.


Szkoła w trakcie budowy

W 1984 roku zawiązany został Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Michorzewie w ramach akcji Narodowego Czynu Pomocy Szkole, jednakże pierwsze fundamenty pod budynek szkolny położono dopiero w roku 1989 (chociaż pierwsze prace rozpoczęto na jesieni 1987 r.). Budowa była kontynuowana z kilkoma przerwami (z powodu braku środków finansowych) aż do roku 1998. W dniu 9 lutego 1998 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego, nowoczesnego obiektu szkolnego.
W lutym 2001 roku zostało oddane do użytku kolejne pomieszczenie, na które wszyscy czekali z ogromną niecierpliwością - salę gimnastyczną.
Obecnie szkoła podstawowa współużytkuje nowy budynek z gimnazjum, które powstało w Michorzewie w roku 1999 - jako skutek wprowadzenia reformy szkolnej.


Budynek szkoły po otwarciu


Symboliczne wręczenie klucza do nowej szkoły przez Wójta Gminy Kuślin