"...W dniu 25 grudnia [1946 r.] Koło Młodzieży PCK urządziło Jasełka. Urządzono je w tutejszej świetlicy. Sala wypełniona była po brzegi. - Każdy z rodziców chciał widzieć swoje dziecko na scenie. Po przedstawieniu odbyło się rozdanie podarków ofiarowanych przez tutejszą gromadę. Każde dziecko otrzymało po 2 zeszyty, 10 pierników i 10 cukierków. Radość była ogromna. Uroczystość zakończono odśpiewaniem kilku kolęd przy palącej się choince..."

"...Zima tegoroczna była bardzo ostra. Szalały burze śnieżne, z powodu których przerwana została komunikacja kolejowa. Zaspy śnieżne dochodziły do 1 m wysokości...
...Fale mrozu i śniegu przeszły całą Europę. Z chwilą nastania odwilży w miesiącu marcu rzeki na terenie całego kraju wystąpiły z brzegów. Skutki tegorocznej powodzi są katastrofalne. W województwie poznańskim zostało zalane 60000 ha, a w warszawskim 27000 ha. Straty sięgają 5 miliardów złotych..."

"...Dnia 6 maja [1948 r.] wyjechały dzieci kl. IV i V na targi do Poznania. Wyjechały z Michorzewa kolejką o godz. szóstej z minutami, a wracały o godzinie 7 wozem umajonym. Wozu udzielił tutejszy majątek. Dzieci wracały, mimo wielkiego zmęczenia po całodziennym zwiedzaniu targów z pieśnią na ustach i roześmianymi oczyma. Cieszyły się, gdyż naocznie przekonały się co może zrobić wspólny wysiłek narodu. Wycieczka ta rozszerzyła bardzo horyzont myślowy dzieci, gdyż widziały nie tylko to co może wytworzyć Polska, ale i inne narody..."

"...W dniu 24.X.1951 r. we wszystkich klasach urządzono ze specjalnym naciskiem pogadanki w sprawie skupu zboża, odstawy kartofli, żywca, podatku i F.O.R. Poza tym dzieci pisały wypracowanie na temat: Jak mój ojciec wywiązał się z obowiązków wobec państwa..."

"...W Październiku 1952 r. odbył się w Warszawie zjazd przodujących nauczycieli...
...Przodujący nauczyciele wydali apel do ogółu nauczycieli polskich, który został entuzjastycznie przyjęty, gdyż każdy nauczyciel zdaje sobie sprawę, że on toczy walkę o piękną przyszłość naszego kraju, o pokój i szczęście i wspaniały gmach Polski socjalistycznej..."

"...Wczoraj to jest dnia 12 b.m. [1967 r.] drużyna harcerska przy szkole podstawowej w Michorzewie pod opieką kol. Wegnera i współudziale kol. Haładudy, urządziła bardzo miłe ognisko. Na ognisko to zaprosiła tutejszych powstańców. Jeden z powstańców przeprowadził gawędę na temat powstania, a harcerze wręczyli powstańcom kwiaty. Powstańcy byli bardzo wzruszeni. Potem odbyły się deklamacje i śpiewy. Na zakończenie harcerze z pochodniami przeszli całą wieś..."

(kierownik szkoły Halina Smolińska)

"...Po raz pierwszy w naszej szkole wprowadzona została w całej pełni przerwa jesienna. Przypadała ona w dniach 8.X.75-11.X.75 r. Młodzież całej szkoły w tym czasie przede wszystkim wzięła udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Uporządkowano obejście szkolne, otoczenie przystanków: kolejowego i autobusowego, zbierano kasztany, makulaturę i złom. Uczniowie kl. VII i VIII pospieszyli aktywną pomocą miejscowemu PGR oraz RSP Wymysłowo, pomagając w wykopkach ziemniaków. Ogółem zebrano 110 ton. Sporo godzin przerwy jesiennej poświęcono również rozrywce..."

(dyrektor szkoły Wacław Bachorz)

"...W miesiącu lipcu [1984 r.] zawiązany został Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Michorzewie. Przewodniczącym tego komitetu został Jadach Henryk. Wprowadzono cegiełki, które rozprowadzane będą wśród mieszkańców, rodziców i dzieci. Szkoła rozpoczęta musi być czynem społecznym. Jej koszt ma wynosić 60 mln zł, dlatego 12 mln muszą to być pieniądze mieszkańców. Cegiełki są różnej wartości 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1 000 zł, 2 000 zł i 5 000 zł (w różnych kolorach). Cegiełki kupowały dzieci indywidualnie, klasy, organizacje szkolne i oczywiście rodzice. Z Michorzewa na końcu roku szkolnego zabrano 422 900 zł i Rada Sołecka przekazała ze swojego funduszu 500 000 zł. Miejscowy PGR zaoferował 3 500 000 zł..."

"...27 października [1987 r.] na budowie pojawił się spych, który rozpoczął pracę, na działce powstały duże zwały ziemi. Myślę, że teraz wszyscy uwierzą, że szkoła w Michorzewie powstanie, ponieważ do teraz były dalej dyskusje, że szkoły nie będzie..."

"...Rok szkolny [1988/89] rozpoczęło 215 uczniów w Michorzewie w kl. I-VIII, w SPF w Trzciance I-II łączone - 8 uczniów, Michorzewko I-II łączone i kl. III - 15 uczniów, Turkowo I-II łączone - 8 uczniów... SP w Michorzewie liczy 18 oddziałów. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli..., pracowników obsługi i administracji 11 osób..."

(dyrektor szkoły Lucyna Haładuda)

"...Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia b.r. [1990], z początkiem tego roku wprowadzono do szkół religię, jako przedmiot nieobowiązkowy...
...Pod koniec października w klasach powieszono krzyże, zakupione uprzednio przez rodziców i poświęcone na mszy w kościele. Ksiądz proboszcz udostępnił bezpłatnie dla lekcji religii jedną dużą salkę katechetyczną oraz dodatkowo do zajęć w klasach I-III drugą salkę, mniejszą. W ramach dni szkolnej nauki, wprowadzono także 3-dniowe rekolekcje wielkopostne..."

"...W październiku 1990 r. plac budowy nowej szkoły zwiedził wicewojewoda poznański pełniący obowiązki wojewody [późniejszy wojewoda] dr inż. Włodzimierz Łęcki. Obejrzał on także wnętrze starej szkoły, potwierdził, że uczniowie i nauczyciele funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, jak określił - "w jednych z najgorszych w województwie". Jednocześnie obiecał wsparcie w kontynuacji budowy nowego budynku dydaktycznego. Rzeczywiście pod koniec roku, przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, spłacono dotychczasowe zobowiązania (ok. 700 mln zł). Do końca roku na budowie nic się nie działo..."

"...Z początku roku szkolnego [1991/92], po zgromadzeniu ok. 25 mln zł z różnych źródeł (prace wykopkowe, fundusze RR, dotacje z gminy i od osób prywatnych) uruchomiona została w naszej szkole pracownia komputerowa. Pomieszczenie na pracownię było przygotowywane w czynie społecznym. Szkoła dysponowała: 4 komputerami C-64, magnetofonami, ZX-81 Spectrum i węgierskim LABSYS-80 (dary Politechniki Poznańskiej). Wprowadzono zajęcia z informatyki w klasach IV-VIII w ilości 10 godzin. Jesteśmy pierwszą szkołą w gminie i jedną z nielicznych w rejonie nowotomyskim, która rozpoczęła naukę informatyki..."

"...W lipcu i sierpniu 1997 r. kraj, a zwłaszcza jego południowe rejony, nawiedziła ogromna powódź (mówi się o powodzi 1000-lecia). Ludzie spontanicznie pospieszyli na pomoc powodzianom, zarówno w formie finansowej, jak również w formie darów: odzież, koce, środki czystości, żywność, itd. Szkoła była miejscem zbiórki darów, zebrano tego bardzo dużo, ledwo pomieszczono w trzech klasach..."

 

"...Dnia 5.01.1998 r. odbył się odbiór techniczny nowego obiektu...
...W starej szkole nauka trwała nadal, ale widoczny był już nastrój radości i wyczekiwania na moment otwarcia nowej szkoły, który udzielił się zarówno dzieciom, jak i nauczycielom; odbywały się coraz częstsze wycieczki na budowę, podjęte zostały przygotowania do ceremonii otwarcia, natomiast w dniu 23 stycznia zostały zawieszone zajęcia i odbyło się generalne sprzątanie starej szkoły, połączone z częściową przeprowadzką do nowego budynku..."

 

"...Dnia 9 lutego 1998 r. odbyła się długo oczekiwana uroczystość otwarcia nowej szkoły. Została ona poprzedzona mszą św. w intencji wszystkich uczniów...
...Po mszy św. przy dźwiękach orkiestry dętej z Grodziska Wlkp, wszyscy uczniowie i zaproszeni goście przeszli pod budynek szkolny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: wojewoda poznański Maciej Musiał, wicewojewoda Jerzy Stępień, wicekurator Zbigniew Sobczyński, marszałek sejmiku poznańskiego, poseł na sejm RP i wielu innych gości (ok. 120 osób). Po przecięciu wstęgi i wręczeniu symbolicznego klucza dyrektorowi szkoły przez Wójta Gminy Kuślin, proboszcz naszej parafii, ks. Zbigniew Kalina dokonał aktu poświęcenia nowego obiektu. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a dyrektor szkoły podziękował, w imieniu społeczności szkolnej wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej pięknej szkoły. Po przemówieniach i gratulacjach ze strony gości, odbyło się zwiedzanie szkoły. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawka bardzo starych dokumentów szkolnych oraz prace plastyczne uczniów pt. "Szkoła - wczoraj, dziś, jutro..."..."

(dyrektor szkoły Lech Sadowski)

"...Zapowiada się bardzo pracowity rok i chyba również ciekawy. Tyle jeszcze do zrobienia. Nie ma czasu na nudę. Mamy też plany związane z nadaniem imienia szkole Emilii Sczanieckiej..."

 

"...15 grudnia 1998 r. wielka chwila. Tego dnia szkoła otrzymała od MEN komputery. Razem jest ich 10...Mamy również "internet"..."

 

"...Z okazji nadania imienia Emilii Sczanieckiej szkole w Michorzewie.
Otrzymałam to cudowne zaproszenie i możliwość odwiedzenia tego miejsca, podziwiania i podzielenia się tym dniem. Dziękuję z całego serca za wszystko i do widzenia!
7.V.1999 r. ... (Maria-Dorota Sczaniecka)"

 

"...Rocznicę powstania uczciliśmy montażem słowno-muzycznym, przygotowanym przez uczniów kl. IV-VI oraz uczestników kółka wokalnego....,
Oddaliśmy hołd Powstańcom Wielkopolskim...."

 

"... 22 grudnia 2000 r. "Głos Wielkopolski" zamieścił wzmiankę o planowanym otwarciu długo oczekiwanej sali gimnastycznej w naszej szkole. Okazało się jednak, że dzięki wysiłkowi i staraniom wielu oddanych sprawie ludzi, ten niezbędny w nowoczesnej szkole obiekt, zostanie oddany przed terminem!
Już 19 stycznia 2001 r. sala gimnastyczna zostanie otwarta i udostępniona dzieciom, młodzieży i dorosłym z terenu naszej gminy."

 

"... [ Tygodnik "Dzień" dn. 11.01.2003 r.] Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrał w Michorzewie po raz pierwszy. W sali gimnastycznej miejscowej szkoły było ponad 300 osob. Wolontariusze zebrali ponad 6600 zl. ...
W sali gimnastycznej cały dzień coś się działo. Na scenie wystąpili m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Michorzewie, zespół folklorystyczny "Polanie" kierowany przez Stefanię Hejnowicz oraz soliści: Jarek Ziętek, Marcin Duda i akordeonista Bartek Kucz. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z zespołem Mariusza Świtały "REGENT". ..."

(dyrektor szkoły Grażyna Biskup)