W oparciu o art. 22 ust. 2 i 3 U. so

1. Uczeń kl. I wypożycza na rok szkolny „Nasz elementarz”.

2. Każdą z 4 części Naszego elementarza” oddaje w dobrym stanie do biblioteki.

3. W razie zniszczenia i uszkodzenia lub niezwrócenia książki szkoła zażąda od rodziców uczniów zwrotu kosztu podręcznika.

4. Koszt każdej części podręcznika wynosi 4,34 zł (słownie: cztery złote 34/100)