Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno
wychowawczych
4 września 2023
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania

Informacja o ocenach przewidywanych i ocenie zachowania

Koniec wystawiania ocen za I semestr

 

12 grudnia 2023

21 grudnia 2023

11 stycznia 2024

Koniec I semestru

12 stycznia 2024

Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2024
Rekolekcje wielkopostne  
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 02 kwietnia 2024
Dzień patrona 17 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. obcy nowożytny

 

Terminy dodatkowe
- j. polski
- matematyka
- j. obcy nowożytny

 

Wyniki
14 maja 2024
15 maja 2024
16 maja 2024

 

10 czerwca 2024
11 czerwca 2024
12 czerwca 2024

 

3 lipca 2024

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych, ocenie nagannej z zachowania i zagrożeniu brakiem klasyfikacji

Informacja o przewidywanych ocenach i ocenie zachowania

Wystawianie ocen końcoworocznych

 

16 maja 2024

29 maja 2024

12 czerwca 2024

Zebrania z rodzicami

13 września 2023
15 listopada 2023
17 stycznia 2024
29 maja 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2023
2 maja 2024
14 - 16 maja 2024
31 maja 2024
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024
Wakacje 22 czerwca - 31 sierpnia 2024