Zadania

Sposoby realizacji

Termin

realizacji

1. Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki i bezpieczeństwa.

- zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy

- przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy

- sprawowanie opieki nad uczniami w świetlicy przed lekcjami i po lekcjach

- wspieranie pierwszoklasistów w adaptacji do nowego środowiska,

- reagowanie na konflikty między uczniami i wyjaśnianie problemów na bieżąco, uczenie właściwych zachowań,

- rozmowy wychowawcze z uczniami w przypadku wystąpienia niewłaściwego zachowania i wyciąganie konsekwencji wobec takich uczniów.

cały rok

2.Promowanie zdrowego stylu życia i troska o zdrowie uczniów.

- wdrażanie do wypoczynku czynnego - spacery, gry sportowe w sali gimnastycznej i na Orliku.

-kształtowanie nawyków higienicznych- dbanie o wygląd zewnętrzny,

- wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się,

- wyrabianie nawyków dbania o własne zdrowie,

- tworzenie gazetek o tematyce prozdrowotnej,

-piknik ekologiczny

wg potrzeb

cały rok

3. Pomoc w nauce oraz przygotowanie do samodzielnej nauki i pracy umysłowej.

- wdrażanie młodzieży do samodzielnej pracy i odpowiedzialności wobec obowiązków szkolnych,

- zorganizowanie warunków do odrabiania prac domowych i nauki własnej w świetlicy,

- otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce – praca indywidualna, pomoc koleżeńska w odrabianiu prac domowych,

- angażowanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej,

- wykorzystywanie Internetu do pomocy w odrabianiu prac domowych,

- wzbogacanie wiedzy uczniów poprzez oglądanie programów edukacyjnych- wykorzystanie gier edukacyjnych do utrwalania wiadomości i rozszerzenia wiedzy

cały rok

4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej i ruchowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, nabywanie umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.

-prowadzenie zajęć integracyjnych- poznanie siebie i innych,

- prowadzenie konkursów rozwijających umiejętności i zainteresowania

- zainteresowanie młodzieży czytelnictwem: czytanie książek, lektur szkolnych, czasopism wzbogacających posiadane wiadomości,

- omówienie ciekawych artykułów, wydarzeń z uczniami,

- rozmowy z uczniami o interesujących sposobach spędzania czasu wolnego,

- rozwiązywanie i układanie krzyżówek, rebusów,

- wypowiadanie się uczniów na konkretne i dowolne tematy,

-wykonywanie dekoracji, ozdób w świetlicy szkolnej zgodnie z porami roku, pomoc w przygotowaniu dekoracji na uroczystości szkolne

- eksponowanie prac plastycznych uczniów,

- wykonywanie przez młodzież gazetek tematycznych w świetlicy szkolnej,

cały rok

w miarę

 potrzeb

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi z regionem, krajem jego historią, kulturą i tradycjami.

- budzenie u uczniów szacunku dla języka ojczystego,

- przypominanie i kultywowanie ważnych dat i wydarzeń w życiu kraju

- wskazywanie postaw patriotycznych w literaturze, sztuce i historii,

- zapoznanie uczniów z osiągnięciami wybitnych Polaków,

- rozwijanie szacunku dla tradycji narodowych, szanowania hymnu państwowego, flagi, godła- 100 lat Odzyskania Niepodległości

- opracowanie gazetek o tematyce regionalnej,

- przybliżenie uczniom wiedzy na temat patrona szkoły

cały rok

wg potrzeb

6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.

- kształtowanie wśród uczniów postaw poszanowania mienia szkolnego,

- wpajanie uczniom stosowania podstawowych zasad dobrego wychowania w sytuacjach codziennych, przestrzegania norm zachowania się wobec innych, używania zwrotów grzecznościowych,

- eliminowanie wśród uczniów agresji słownej: wyzwisk, wulgaryzmów, rozwijanie właściwego słownictwa poprzez czytanie książek, prasy,

- kształtowanie pozytywnych nawyków kultury osobistej, kulturalne zachowanie się w domu, szkole, w miejscach publicznych,

- wskazywanie pozytywnych wzorów zachowań

- kształtowanie wśród uczniów tolerancji, szacunku do osób dorosłych, starszych, niepełnosprawnych- rozmowy,

- uświadomienie uczniom ponoszenia odpowiedzialności za popełnione czyny, niewłaściwe postępowanie,

- zachęcanie uczniów do pracy i dbania o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy,

- motywowanie uczniów do wykonywania drobnych prac porządkowych,

cały rok

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnymi i instytucjami.

 - informowanie wychowawców o zaangażowaniu młodzieży w pracach na rzecz świetlicy np. pomoc koleżeńska w nauce, dbanie o wyposażenie świetlicy, wykonanie gazetki

- przekazywanie na bieżąco informacji pedagogowi i wychowawcom w przypadku trudności wychowawczych,

- rozmowy z wychowawcami i rodzicami w celu poznania ucznia,

- informowanie rady pedagogicznej o pracy świetlicy – przedstawienie planu pracy i sprawozdań.

cały rok

wg potrzeb

8. Zapobieganie współczesnym zagrożeniom, podejmowanie działań profilaktycznych.

- eliminowanie agresji fizycznej i konfliktów rówieśniczych poprzez rozmowy na temat zachowań asertywnych ,sposobów  rozwiązywania konfliktów, wyrażania uczuć; rozwijanie empatii, zrozumienia,

- dyskusja z uczniami o problemie agresji, zdobywanie umiejętności odpowiedniego reagowania na nią, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

- lansowanie życia bez nałogów i dostarczanie wiedzy uczniom z tego zakresu w formie pogadanek, dyskusji,

- wykonywanie przez uczniów prac plastycznych o tematyce profilaktycznej,

- zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu

cały rok

 

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.55 - 12.40
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2023 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata