Drugiego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej Michorzewie, jak co roku, udali się do kościoła, by uczestnicząc we Mszy św. rozpocząć nowy rok nauki.

Szczególnie przybyli pod opieka Rodziców pierwszoklasiści przeżywali  moment poświęcenia plecaków. Następnie w holu szkoły rozpoczęła się uroczystość inauguracji, połączona z pasowaniem pierwszaków na  uczniów pierwszej klasy. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej serdecznie witani uczniowie ze Śliwna i Wymysłowa. Wysłuchano pięknego   programu artystycznego w wykonaniu uczniów, a następnie najmłodsi złożyli uroczyste ślubowanie, zgodnie z którym dbać będą o dobre imię szkoły, strzec jej honoru i wzorowo wypełniać obowiązki. Po słowach przysięgi  wszyscy zostali pasowani na ucznia. Zgodnie z tradycją, wzorowaną na rycerskim ceremoniale, dokonała tego Pani Dyrektor, dotykając wielkim piórem ramienia dziecka.

Nie zapomniano o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć poległych żołnierzy i cywilów.  Po zakończeniu części artystycznej  i wyprowadzeniu sztandaru wszyscy rozeszli się do klas, by wraz z Wychowawcami dzielić się wakacyjnymi wspomnieniami, zapoznać się z planem i wysłuchać pogadanki o bezpieczeństwie. Nowy rok szkolny 2013/2014 uznano za rozpoczęty!