Często motywem podejmowania przez nas pewnych działań są potrzeby psychiczne. Właśnie te potrzeby mobilizują jednostki i skłaniają je do podejmowania różnych form aktywność. Podejmowane działania zmierzają do osiągnięcia konkretnego celu. Wokół nas znajduje się wielu ludzi i małych, i dużych, którzy realizują swoje potrzeby w różny sposób, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, która dotyczy wszystkich. Bez względu na to ile mamy lat, jakie są nasze zainteresowania, miejsce w którym jesteśmy, zawsze i wszędzie obowiązują nas zasady savoir – vivre.

Dlatego opracowałyśmy:

PROJEKT  EDUKACYJNY „ A Z KULTURĄ TO U NAS  JEST  TAK”.

Hasło: DOBRE MANIERY  ŁAMIĄ BARIERY.

CELE PROJEKTU:

  1. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie z  codziennego życia  zachowań negatywnych.
  2.  Promowanie kultury osobistej w codziennych  kontaktach.
  3. Poznanie zasad savoir – vivre i ich wdrażanie do życia codziennego.
  4.  Promowanie uczniów, którzy znają i stosują  zasady dobrego wychowania w szkole, domu i miejscach publicznych.
  5. Przykłady osób, będących dobrym przykładem takich postaw.

METODY REALIZACJI: PROJEKTY, KONKURSY, WYSTAWY, PREZENTACJE , INNE.

ADRESACI PROJEKTU: UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROJEKTU: NAUCZYCIELE  SP., N-L  BIBLIOTEKARZ.

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU: RADA RODZICÓW, GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE.

AUTORKI PROJEKTU: R. LISTEWNIK, L. PIEPRZYK.

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają efekty pracy naszych uczniów przy realizacji  zadań I edycji projektu.

Wystrój klas:

Prace plastyczne klas 1 - 3:

Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Kuślinie: